Failide ettevalmistus

Millises formaadis tuleb esitada reklaami algmaterjal/trükifail?

Andke failile nimetus, milles näidake ka trükise mõõdud millimeetrites ning kogus. Näiteks: faili nimetus _1000x6000_10tk.tif. Faili nimetus kirjutage ainult ladina sümbolitega.


Millised peaksid olema failide mõõdud?

Esitatavate failide mõõdud peavad olema 1:1 või 1:10. Muude mõõtudega faile vastu ei võeta.  


Milline peab olema faili värvihaldus?

Failide sisu peab olema ainult CMYKi värviskaalas.


Millised on nõuded rastergraafika failidele?  

Nõuded rastergraafika formaadis failidele (TIFF, JPG, PDF/X-1a):

 • 4 kanalit (Cyan, Magenta, Yellow, Black);
 • ilma täiendavate alfa-kanaliteta (channels) ja ilma transparent`ide ning paths`ideta;
 • kõik faili elemendid peavad olema ühes kihis;
 • failil peab olema sisenev värviline profiil;
 • must värv peab olema vormitud järgmiselt: C70% M60% Y60% K100%.

  
Milline peab olema rastergraafika failide resolutsioon (DPI)?

Välisekspositsiooni puhul:

 • kuni 6 m2 – 72 DPI (kui on väikseid detaile – 100 DPI);
 • alates 6 m2 kuni 12 m2 – 50 DPI;
 • alates 12 m2 kuni 40 m2 – 30 DPI;
 • alates 40 m2 kuni 100 m2 – 25 DPI;
 • alates 100 m2 kuni 150 m2 – 20 DPI;
 • üle 150 m2 – 15 DPI.


Siseekspositsiooni puhul:

 • kuni 0.5 m2 – 300 DPI;
 • alates 0.5 m2 kuni m2 – 200 DPI;
 • alates 1 m2 kuni m2 – 150 DPI;
 • alates 3 m2 kuni m2  – 100 DPI;
 • alates 5 m2 kuni 12 m2 – 72 DPI;
 • alates 12 m2 kuni 30 m2 – 50 DPI;
 • üle 30 m2 – 30 DPI.


Millised on nõuded vektorgraafika formaadis failidele (EPS, PDF/X-1a)?

 • kõigile vektorgraafika komponentidele on kasutatav ainult CMYKi värviskaala;
 • kõik fondid peavad olema „kurvitud“;
 • kõik failielemendid peavad olema grupeeritud ühte objekti;
 • failis kasutatav rastergraafika peab olema ettevalmistatud vastavalt eespool kirjeldatud nõuetele. Kõik failis olevad rastergraafika elemendid peavad omama ühesugust sisenevat värviprofiili;
 • faili trükipind peab olema tähistatud pideva välisraamiga (crop marks on ebasobiv viis);
 • must värv peab olema vormitud järgmiselt: C70% M60% Y60% K100%.


Kuidas käituda, kui on kasutatud teisi failiformaate (nt AI, PSD)?

Teised, välja arvatud varasemates lõikudes nimetatud failiformaadid ei ole otseselt sobivad digitaaltrükiks. Nende konverteerimisel sobivatesse formaatidesse ei saa garanteerida, et fail säilib täielikult, ühtlaselt ja täpselt.

Kõik selliste failide ettevalmistustööd ja konverteerimine kasutatavatesse formaatidesse võivad tellija soovil olla teostatavad lisatasu eest, arvestades allpool loetletud vastutuspiirangutega.


Millised on nõuded failidele, mis on mõeldud kontuurseks lõikumiseks ning konstruktiivi tootmiseks?  

Peab olema esitatud 3 faili:  

 • Trükifail (nõudmised on kirjeldatud eespool). Lõikamiskontuuri perimeetriks peab olema jäetud vähemalt 5 mm varu, vahemaa lõikamiskontuuri ja oluliste disainielementide vahel peab olema vähemalt 10 mm.
 • Konstruktsioonifail (esitatav EPS, PDF, CDR formaadis) – lõikamise kontuurjoon ning vajadusel teised konstruktsioonijooned (nt: murdejooned, v-cut jooned, perforeerimisjooned jne).
  Tähelepanu: konstruktsioonifaili sisu peab koosnema ainult vektorgraafika elementidest.
  Kontuuri lõikejoon peab olema esitatav ühe kurvina ning konstruktsioonijooned peavad olema korralikult grupeeritavad või mahutatavad kihti vastavalt nende otstarbele. 
 • Ülevaatusfail (esitatav JPG, PDF/X-a1 formaadis) – trükifailile on kantud lõike- ning muud konstruktsioonijooned. Faili suurus ei peaks ületama 10 MB.


Milline on vastutuspiirang?

UAB „DPS Advertising“ ei võta endale vastutust toodete kvaliteedi eest (kaasaarvatud mõõtmete ja värvide mittevastavus, kadunud disainielemendid) juhul, kui graafiline trüki- või konstruktsioonifail oli ettevalmistatud/esitatud eelpool kirjeldatud nõudeid ja soovitusi arvestamata. UAB „DPS Advertisingu“ töötajad ei kontrolli trükifailide sisu ja ei vastuta neis olevate disaini-, keele- või grammatikavigade eest.